Tehcir

  Salâhaddin KARDEŞ – Maliye Bakanlığı Milli Emlak Başkontrolörü (“Osmanlı’nın 700’üncü Yılında Tehcir Dedikleri”, Maliye Dergisi, Mayıs-Ağustos 1999, Sayı: 131)   EMVAL-İ METRUKE VE “TEHCİR” A-Giriş Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya …

Read More

Değerleme

Tamer UTKUCU – Milli Emlak Kontrolörü (Vergi Dünyası, Ocak 2007-Sayı:305)     GAYRİMENKUL DEĞERLEMESİNİN ÖNEMİ VE GAYRİMENKUL DEĞERİNİ OLUŞTURAN UNSURLAR   GİRİŞ Gayrimenkullerin değerlendirilmesi ve bu değerlerin vergiye yansıtılması gelişmiş …

Read More

Zamanaşımı

Haluk ESENER Milli Emlak Kontrolörü     TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN ZAMANAŞIMI YOLUYLA KAZANILMASI (Yaklaşım Dergisi, Mart ve Nisan 2006-Sayı: 159 ve 160) I- GİRİŞ Zamanaşımı (mürur-u zaman); Kanunun tayin ettiği şartlar …

Read More