Makaleler

Amerika Birleşik Devletlerinde Federal Kamu Malları Yönetimi – Milli Emlak Başkontrolörü Yalçın YAMAK

Taşınmaz Mülkiyetinin Zamanaşımı Yoluyla Kazanılması – Milli Emlak Başkontrolörü Haluk ESENER

Devre Mülk Hakkı Tesisi ve Kullanımı – Milli Emlak Başkontrolörü Akif UMAY

Taşınmaz İrtifak Hakları ve Hazinenin Özel Mülkiyeti ile Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Taşınmaz Mallar Üzerinde Tesis Edilebilecek İrtifak Hakları – Milli Emlak Başkontrolörü Akif UMAY

Gayrimenkul Değerlemesinin Önemi ve Gayrimenkul Değerini Oluşturan Unsurlar – Milli Emlak Başkontrolörü Tamer UTKUCU

Emval-i Metruke ve Tehcir – Milli Emlak Başkontrolörü Salahaddin KARDEŞ