LOGO
Mevzuat

369 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği 07/01/2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış olup 15/01/2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.

BÜTÜN HABERLER

Derneğimizce organize edilen, 2017 yılı iftar yemeği değerli üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirildi. Fotoğraflar için tıklayınız…

14.04.2016 tarihli ve 6704 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karanamelerde […]

Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22/04/2016 tarihli ve 29692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup 01/03/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

369 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği 07/01/2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmış olup 15/01/2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Hasılat Paylarının Tespiti Hakkında 2015/2 sayılı Milli Emlak Genelgesi yürürlüğe girmiştir.

4706 sayılı Kanunun 5. maddesinin 11. fıkrasının Uygulanması Hakkında 2015/1 sayılı Milli Emlak Genelgesi yürürlüğe girmiştir.

Danıştay  Ondördüncü Dairesinin 12/11/2014 tarihli ve E.: 2013/5364, K.: 2014/9773 sayılı Kararı ile Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Ancak […]

TOKİ, Şile Ahmetli Köyü 2. Etap Toplu Konut Uygulaması kapsamında hayata geçirilecek olan 101 adet konutun yapım işi için bugün ihale gerçekleştirecek.. Başbakanlık Toplu Konut […]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her seçim döneminde inşaat sektörü ile ilgili kriz iddialarının ortaya atıldığını belirterek inşaat sektörünün geldiği noktanın ortada olduğunu söyledi. 4. Türk […]

Yinelenen bir sayfa içeriğinin okuyucunun dikkatini dağıttığı bilinen bir gerçektir. Lorem Ipsum kullanmanın amacı, sürekli ‘buraya metin gelecek, buraya metin gelecek’ yazmaya kıyasla daha dengeli […]