Meslektaşlarımızdan e. Milli Emlak Başkontrolörü Fikri YILDIRIM Milli Emlak Genel Müdür Yardımcısı, e. Milli Emlak Başkontrolörü İbrahim KARA, e. Milli Emlak Kontrolörü  Veli KARAKAYA (vekaleten) Daire Başkanı, e. Milli Emlak Başkontrolörü Yusuf ATILGAN Antalya Defterdarı, e. Milli Emlak Başkontrolörü Ali EZER Ankara Grup Koordinatörü  olarak atanmıştır. Kendilerini tebrik eder, yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Meslektaşlarımızdan e. Milli Emlak Başkontrolörü Fikri YILDIRIM Milli Emlak Genel Müdür Yardımcısı, e. Milli Emlak Başkontrolörü İbrahim KARA, e. Milli Emlak Kontrolörü  Veli KARAKAYA (vekaleten) Daire Başkanı, e. Milli Emlak Başkontrolörü Yusuf ATILGAN Antalya Defterdarı, e. Milli Emlak Başkontrolörü Ali EZER Ankara Grup Koordinatörü  olarak atanmıştır. Kendilerini tebrik eder, yeni görevlerinde başarılar dileriz.